EFFEKTIV OG FLEKSIBEL MPS

Matrial og produksjonsstyrings systemet S-MPS er effektivt og fleksibelt verktøy for små og mellomstore bedrifter, hvor få personer har ansvar for flere funksjoner og må utføre mange oppgaver på kort tid. Systemet er utviklet i sammarbeid med brukere som ønsker funksjonalitet, fleksibilitet og brukervennlighet.

Systemet er utviklet i Microsoft Access og er dermed integrert med alle Microsoft Office produktene.

  • Dekker behov for bedrifter med ordre- og/eller serieproduksjon.
  • Gir en effektiv arbeidsflyt fra kalkyle og tilbud gjennom produksjonen til levering, etterkalkyle og økonomisk kontroll.
  • Systemet er bygget opp i moduler slik at systemet kan tas i bruk på en enkel og effektiv måte, senere kan det utvides etter hvert som behovet oppstår. Systemet utvider seg i takt med bedriften.
  • Er integrert med UNI Økonimi´s regnskap og lønn, men det kan og benyttes andre økonomi systemer.
  • ved behov så kan det gjøres spesialtilpasninger.
  • Utskrift av ordrebekreftelse, faktura, kreditnota osv i ulike språk.

Kontakt

SKJØRESTAD MPS AS

Postadresse

Telefon

E-POST