Samarbeid med eSeven

eSeven og Skjørestad MPS as inngår strategisk samarbeid

Skjørestad MPS AS har i de siste 20 årene levert programvare og kompetanse innen produksjon og logistikk til en rekke mellomstore og mindre industribedrifter, fortrinnsvis i Rogaland. Programvaren er egenutviklet og har meget god funksjonalitet.

For å kunne imøtekomme markedets krav til fornyelse og teknologiutviklng, er det etablert et samarbeid mellom eSeven AS og Skjørestad MPS AS, som innebærer at kunder på S-MPS over tid kan velge å oppgradere til Microsoft Dynaics ERP.

Partene har i samarbeid utarbeidet verktøyer for å gjøre den enkelte kunde's oppgradering mest mulig søm løst og minst mulig krevende for kunden.

Samarbeidet innebærer at daglig leder i Skjørestad MPS AS, Birger Skjørestad, i løpet av juni flytter inn i eSeven's lokaler. Dette vil gjøre samarbeidet enklere og mer smidig.

For mer info kontakt: Birger Skjørestad, tlf.90 64 23 09 eller Geir Atle Lima, tlf. 99 20 60 05

 

ROB-EX

Skjørestad MPS AS har tegnet en samarbeidsavtale med Novotek AS om leveranse av ROB-EX produksjonsplanleggingssystem.Skjørestad MPS AS leverer MPS system til små og mellomstore bedrifter og ønsker nå og supplerer sin produktportefølje med en svært god løsning for produksjonsplanlegging.Valget falt på systemet ROB-EX fra Novotek AS.

ROB-EX blir nå integrert med Skjørestad sitt MPS system og vil gi produksjonsplanleggere et bedre verktøy for selve planleggingen. ROB-EX hjelper planleggeren med å raskt optimalisere sin plan, slik at både råvarer, utstyr og personell blir utnyttet på en mest mulig optimal og kostnadseffektiv måte.

Med systemets gantt-diagram får både planleggeren og andre i organisasjonen en god visuell oversikt over ordre og operasjoner i produksjonen. ROB-EX vil løfte planleggingen opp på et mye mer visuelt, fleksibelt og brukervennlig nivå. Bedre visuell oversikt vil bla. føre til at evt. "flaskehalser" kan oppdages tidligere og dermed kunne være med på å øke effektiviteten i produksjonen. Systemet er fleksibelt ved uforutsette hendelser som f.eks. hasteordre og man ser umiddelbart hvilke konsekvenser dette gir for påfølgende ordre, bemanning etc.. Systemet støtter ulike planleggingsstrategier og har effektive rutiner for replanlegging.

 

 

Kontakt

SKJØRESTAD MPS AS

Postadresse

Telefon

E-POST